קורסים של סטודנטי למנהל של יעל פישר - תשע"ו / 2016

עמוד:  1  2  ()
קורסים 
מצויינות- נעמה יעקבגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצוינות אישית - מרב הראל גוטשלגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצוינות אישית - בתאל עוקשיגישת אורחרישום עצמימידע
הדרך למצויינות אישית - דגן קאופמןגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצוינות אישית - אביבה קרןגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצויינות אישית - רויטלגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצויינות בחינוך - ספיה גישת אורחרישום עצמימידע
הדרך למצויינות - ציפורה ארזגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - אילת ישראליגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצוינות - נטע הרשישגישת אורחרישום עצמימידע
מצויינות אישית - קרן גואטהגישת אורחרישום עצמי
מצוינות אישית - יסמין והבהגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצויינות - זיוה ממוגישת אורחרישום עצמימידע
מצויינות אישית - יערה לויגישת אורחרישום עצמי
מצוינות אישית - פזית נירגישת אורחרישום עצמימידע
מצוינות אישית - איריס עדיגישת אורחרישום עצמימידע
מצוינות אישית - עדי זיו שומרגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - רעות קונפיגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - ריהם אלקרנאויגישת אורחרישום עצמי
הדרך למצויינות אישית - מיטל זוליכהגישת אורחרישום עצמימידע