קורסים סטונדטים של יעל פישר בקורס "מצויינות אישית" - סמסטר ב', 2016

קורסים 
מצויינות בחינוך- גאדה חוריגישת אורחרישום עצמי
מצוינות בחינוך - דניאלה טואטיגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - שיריןגישת אורחרישום עצמי
מצויינות - מיריגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - מלי וינשטייןגישת אורחרישום עצמי
מצויינות - סוליגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - זיוהגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית בחינוך - צילה דוקטוריגישת אורחרישום עצמי
מצוינות אישית בחינוך - עדי בן חמוגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית בחינוך - מורן שדהגישת אורחרישום עצמי
מצוינות בחינוך - לילך ישעיהוגישת אורחרישום עצמימידע
מצוינות בחינוך - שלומית יהודאיגישת אורחרישום עצמימידע
מצויינות בחינוך - שלי יצחק פורגישת אורחרישום עצמי
מצויינות בחינוך - איריס כהןגישת אורחרישום עצמי
מצויינות בחינוך - מיטל לויגישת אורחרישום עצמימידע
מצויינות בחינוך - קרן יסינוברגישת אורחרישום עצמימידע
מצויינות בחינוך - אורית בריירגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - עליה אבו בדרגישת אורחרישום עצמי
מצויינות אישית - קורס ראשי - סמסטר ב', 2016גישת אורחרישום עצמי