תת-קטגוריות
מצויינות - מנהל - סטודנטים של יעל פישר
סטודנטים של עוז בן-יהודה - תשע"ה
מצויינות - חינוך מיוחד - סטודנטים של יעל פישר